สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ประสานเทศบาลนครเชียงใหม่ทำความสะอาด

📣📣ในวันนี้ ( 16 พค.63) สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
ประสานเทศบาลนครเชียงใหม่ทำความสะอาด สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 3 แห่ง
เพื่อเตรียมพร้อมให้บริการประชาชน ในช่วงผ่อนปรน เฟส 2
💥ในวันพรุ่งนี้ (17 พ.ค.63) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อ covid – 19