“สร้างสุขด้วยกิจกรรม Happy Message และการอยู่กับปัจจุบัน”

Happy Life Happy R.I.C.H. by HIGH10 EP.25
“สร้างสุขด้วยกิจกรรม Happy Message และการอยู่กับปัจจุบัน”
มาเรียนรู้เทคนิควิธีสร้างสุขง่าย ๆ ให้กับตนเองและผู้อื่น ด้วยกิจกรรม Happy Message และเรียนรู้เรื่องการอยู่กับปัจจุบัน เพื่อให้เรามีความสุขกับชีวิตได้มากขึ้น มีความสุขที่ละเอียดขึ้น ดำเนินรายการโดย ผศ. ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ (ดร.หนุ่ม HIGH10) และคุณปวิชญา มูลทานิช (DJ จุ้งจา)