Happy Life Happy R.I.C.H. by HIGH10 EP.23

Happy Life Happy R.I.C.H. by HIGH10 EP.23
“ความสุขจากการยิ้ม”
คนที่มีความสุขมักจะยิ้ม หากมองในทางกลับกันการยิ้มจะทำให้เรามีความสุขได้ไหม วันนี้เรามาฟังข้อมูลจากการศึกษาวิจัยของนักวิทยาศาสตร์กัน และมาเรียนรู้ประสบการณ์ตรงเรื่องการตัดสินใจยิ้ม ซึ่งหวังว่าจะทำให้ผู้ฟังทุกท่านยิ้มมากขึ้นในทุกวัน ดำเนินรายการโดย ผศ. ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ (ดร.หนุ่ม HIGH10) และคุณปวิชญา มูลทานิช (DJ จุ้งจา)