Star of inspiration EP.6 นักขายสินค้า ผ่านการ Live Streamer

💫Star of inspiration EP.6💫
👉คนต้นแบบ👈
ในการเล่าเรื่อง ทำธุรกิจเติมไฟ
ได้ผลลัพธ์ แรงบันดาลใจ
👉นักขายสินค้า ผ่านการ Live Streamer👈
🎥 คุณกัลยาณี พึ่งประดิษฐ์ 📷
——————————————
👇#ติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์👇
☎️ 083-5427895 ,063-665583
IG : loveokclick_9675_mhz
Website : www.loveokclick.com
E-mail :oknews9675@gmail.com
#Loveokclick9675
#คลิกเพลงเลิฟส่งต่อเพลงรัก
#สถานีวิทยุเชียงใหม่
#Starofinspiration
#nadagemsjewellery