Star Of Inspiration “เรื่องเล่าคนต้นแบบ” เทปพิเศษ

Star Of Inspiration “เรื่องเล่าคนต้นแบบ”
🎥 เทปพิเศษ 🎬
รวมเรื่องราวแรงบันดาลใจ ในความสำเร็จ
ของคนต้นแบบ
——————————————
👇#ติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์👇
☎️ 083-5427895 ,063-6655583
IG : loveokclick_9675_mhz
Website : www.loveokclick.com
E-mail :oknews9675@gmail.com
#Loveokclick9675
#คลิกเพลงเลิฟส่งต่อเพลงรัก
#สถานีวิทยุเชียงใหม่