Star Of Inspiration “เรื่องเล่าคนต้นแบบ” คุณณัฏฐ์ชุดา ธนฤทธิ์พงศ์ (ปอนด์)

Star Of Inspiration “เรื่องเล่าคนต้นแบบ”
🚗 คุณณัฏฐ์ชุดา ธนฤทธิ์พงศ์ (ปอนด์) 🍮
เจ้าของธุรกิจรถเช่า #Ladyfirst 🚗
รวมเรื่องราวแรงบันดาลใจ ในความสำเร็จ
ของคนต้นแบบ
——————————————
👇#ติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์👇
☎️ 083-5427895 ,063-6655583
IG : loveokclick_9675_mhz
Website : www.loveokclick.com
E-mail :oknews9675@gmail.com
#Loveokclick9675
#คลิกเพลงเลิฟส่งต่อเพลงรัก
#สถานีวิทยุเชียงใหม่
#แรงบันดาลใจ