save พนักงานเก็บขยะ #savethebinman จากโควิด-19

#saveพนักงานเก็บขยะ #savethebinman จากโควิด-19

หน้ากากอนามัย กระดาษชำระ ถุงมือสัมผัสสิ่งของ
.
💥 ขั้นตอนการจัดการ :
พับหรือมัดให้ส่วนที่สัมผัสกับสารคัดหลั่ง ละอองฝอยน้ำลาย อยู่ด้านใน

* หน้ากากอนามัยช่วงนี้ ขยะเพิ่มขึ้นเยอะมาก เราจึงอยากให้รวบรวมหน้ากากอนามัยใช้แล้วของคุณทิ้งรวมเป็น 1 ถุง รวมได้เยอะๆ ค่อยทิ้งทีเดียว ประหยัดถุง ประหยัดความเสี่ยงต่อคนเก็บ
.
🚮 วิธีการทิ้ง :
แยกทิ้งในถุงพลาสติกใส เห็นของภายใน มัดปิดปากถุงมิดชิด ถ้าเป็นถุงทึบให้เขียนบนถุงตัวใหญ่ๆ ชัดเจน
.
⏰ ระยะเวลา :
ควรเก็บขยะเอาไว้อย่างน้อย 72 ชั่วโมง (ถ้าเป็นไปได้) เพื่อให้เชื้อโรคตายไปบางส่วนก่อนทิ้งสู่ระบบปกติ
.
📌 หมายเหตุ ขยะที่ติดเชื้อจริงๆ เช่น ผู้ใช้ติดเชื้อแน่นอนแล้ว ควรนำเข้าสู่ระบบกำจัดขยะติดเชื้อของสถานพยาบาลเท่านั้น

แยกกันเถอะค่ะ ยิ่งช่วงนี้ขยะน่าจะเยอะกว่าปกติด้วย พวกเขาเสี่ยงอันตรายเพื่อเรา เราช่วยเขาได้ด้วยการแยกขยะ ✌🏼💚