PM2.5 ภาคเหนือยังน่าเป็นห่วง

PM2.5 ภาคเหนือยังน่าเป็นห่วง
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (12 มีนาคม 2564) พบค่าคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก (สีแดงเข้ม) สลับกับค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือ และยังคงกระจุกตัวในพื้นที่จังหวัด #แม่ฮ่องสอน พบค่าคุณภาพอากาศที่ระดับ 199 รองลงมาคือ #เชียงราย ที่ระดับ 160 และ #เชียงใหม่ ที่ระดับ 112
ขณะที่ภาพรวมของประเทศยังอยู่ในระดับคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) สลับกับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ส่วนภาคกลางและภาคใต้ ยังคงมีค่าคุณภาพอากาศ ดี ถึงดีมาก (สีเขียว และสีฟ้า)ให้เห็นอยู่บ้าง
โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/
ขอบคุณข้อมูลจาก : GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)