LOVE OK CLICK คลิกเพลงLOVE ส่งต่อเพลงรัก

LOVE OK CLICK
คลิกเพลงLOVE ส่งต่อเพลงรัก 🎵🥰
#Loveokclick
#สถานีวิทยุเชียงใหม่
#Loveokclick9675
——————————————
Website : www.loveokclick.com
E-mail :oknews9675@gmail.com
Tel : 053-111712
📍 236/107 อาคารคลิกวันสเตชั่น(สี่แยกหนองหอย) หมู่ 6 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000