สถานีวิทยุเชียงใหม่ love ok click สถานีเพลงรักของคนเชียงใหม่ กับรายการ “เรื่องไม่เป็นเรื่อง” สถาบันการโค้ชและการฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลง