สถานีวิทยุเชียงใหม่ love ok click สถานีเพลงรักของคนเชียงใหม่ ตอนที่ 8 “โรคมะเร็ง ช่วงที่2”
การดีท็อกซ์สารพิษ และ วิตามินมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับมะเร็ง อยากรู้คำตอบ!
พบกับ ดร.สรินนา ทุมาภา
ที่ปรึกษาด้านการดูแลมะเร็ง และ ผู้ชำนาญการด้านที่ปรึกษาสุขภาพด้านการแพทย์บูรณาการแบบบูรณาการ ศูนย์การแพทย์บูรณาการแอ็บโซลูท เฮลธ์