สถานีวิทยุเชียงใหม่ love ok click สถานีเพลงรักของคนเชียงใหม่
ตอนที่ 13 “โรคมะเร็ง”
การตรวจวัดระดับปริมาณสารพิษ ยาฆ่าแมลง คืออะไร การตรวจเลือดชนิดนี้มีความพิเศษอย่างไร เหตุใดจึงจำเป็นต้องตรวจและจำเป็นไหมที่เราต้องตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี
วันนี้มีคำตอบ
คุณหมอเอ็ด นายแพทย์วิทวัส สิทธิวัชรพงษ์ นายแพทย์ประจำศูนย์การแพทย์ แอ็ปโซลูท เฮลธ์ เชียงใหม่