สถานีวิทยุเชียงใหม่ love ok click สถานีเพลงรักของคนเชียงใหม่ ดูแลสุขภาพ เรื่องของ”ข้อ”…ถึงไม่แก่ แต่ก็ข้อเสื่อมได้นะ คุยกับคุณหมอเอ็ด แพทย์ประจำศูนย์การแพทย์แอ๊บโซลูทเฮลท์ เชียงใหม่