สถานีวิทยุเชียงใหม่ love ok click สถานีเพลงรักของคนเชียงใหม่ และ เรื่องราวดีๆ กับ “หมอประจำบ้าน”…. วันนี้เสนอตอน “ระบบทางเดินอาหาร…อย่าคิดว่าไม่สำคัญ” ดูแล ใส่ใจ…สุขภาพกัน กับ หมอเอ็ด แอปโซลูทเฮลธ์ เชียงใหม่