สถานีวิทยุเชียงใหม่ love ok click สถานีเพลงรักของคนเชียงใหม่ พูดคุยกับ คุณหมอ เอ็ด นายแพทย์วิทวัท สิทธิวัชรพงษ์ แพทย์ประจำศูนย์การแพทย์ Absolute Health Center เชียงใหม่ ในรายการ “หมอประจำบ้าน” วันนี้เสนอตอน ” หลัก 7 อ. ชะลอวัย ”