Lanna Expo 2020 ครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด “กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่”

📢 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน)
จัดงาน Lanna Expo 2020 ครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด “กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่”
🌟เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงทางการค้าและการลงทุน ต่อยอดธุรกิจสู่ระดับโลกอย่างยั่งยืน
🌟 พบกับงานออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการสุดยอดผลิตภัณฑ์จากกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 กว่า 750 คูหา และกิจกรรมเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มภูมิภาค ต่อยอดธุรกิจสู่ระดับโลกอย่างยั่งยืน
🌟ยังมีจุดที่น่าสนใจคือ โซนจัดแสดง Lanna Handicraft Festival ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานการสืบสานภูมิปัญญาล้านนาที่สะท้อนอัตลักษณ์อันโดดเด่นของท้องถิ่นล้านนา
#LannaExpo2020
🎯 18-27 กันยายนนี้ (เสาร์ – อาทิตย์ ปิดเวลา 21.00)
📌ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 3 รอบพระชนมพรรษา เชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ — Lanna Expo 2020
———————–
#Loveokclick9675
#คลิกเพลงเลิฟส่งต่อเพลงรัก
#สถานีวิทยุเชียงใหม่
——————————————
Website : www.loveokclick.com
E-mail :oknews9675@gmail.com
📍 236/107 อาคารคลิกวันสเตชั่น(สี่แยกหนองหอย) หมู่ 6 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000