สถานีวิทยุเชียงใหม่ love ok click สถานีเพลงรักของคนเชียงใหม่
ตอนที่ 9 “โรคมะเร็ง ช่วงที่3”
สารพิษรอบตัวเราก่อให้เกิดโรคมะเร็ง?
เครื่องสำอางก่อให้เกิดโรคมะเร็ง?
มีคำตอบโดย ดร.สรินนา ทุมาภา
ที่ปรึกษาด้านการดูแลมะเร็ง และ ผู้ชำนาญการด้านที่ปรึกษาสุขภาพด้านการแพทย์บูรณาการแบบบูรณาการ
ศูนย์การแพทย์บูรณาการแอ็บโซลูท เฮลธ์