สถานีวิทยุเชียงใหม่ love ok click สถานีเพลงรักของคนเชียงใหม่ ตอนที่ 7 “โรคมะเร็ง ช่วงที่1” 7 สัญญาณอันตรายโรคมะเร็ง วันนี้มีคำตอบ โดย ดร.สรินนา ทุมาภา ที่ปรึกษาด้านการดูแลมะเร็ง และ ผู้ชำนาญการด้านที่ปรึกษาสุขภาพด้านการแพทย์บูรณาการแบบบูรณาการ ศูนย์การแพทย์บูรณาการแอ็บโซลูท เฮลธ์