Happy Life Happy R.I.C.H. by HIGH10 EP.2

Happy Life Happy R.I.C.H. by HIGH10 EP.2
“AAR เทคนิคการทบทวนตัวเองที่ทรงพลัง”
เมื่อเราทำภารกิจหรือกิจกรรมใดก็ตาม ไม่ว่าผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาดีหรือไม่ดี เราก็สามารถทบทวนตนเองได้เสมอด้วยเทคนิค After Action Reviw (AAR) ซึ่งประกอบด้วยคำถามเชิงบวกที่ทรงพลัง 3 ข้อ ที่ทำให้เรามีพลังและมีความสุขมากขึ้น โดยใช้ได้ทั้งชีวิตส่วนตัว การทำงาน และการเรียนการสอน ดำเนินรายการโดย ผศ. ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ (ดร.หนุ่ม HIGH10) และคุณปวิชญา มูลทานิช (DJ จุ้งจา)

📣 ออกอากาศ 105 สถานี
🎧 เชียงใหม่ ลำพูน พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน
📟 จันทร์-ศุกร์ เวลา 07.30-08.00 น.
📪 ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี
ติดต่อ #โฆษณาประชาสัมพันธ์
☎️ 083-5427895 ,063-665583
IG : loveokclick_9675_mhz