Happy Life Happy R.I.C.H. by HIGH10 EP.18

Happy Life Happy R.I.C.H. by HIGH10 EP.18
“หลักการจินตนาการ 5 ข้อเพื่อนำมาซึ่งความสำเร็จ”
การจินตนาการได้ถูกใช้ในหลายอาชีพ เช่น นักกีฬาโอลิมปิก และผู้ที่ประสบความสำเร็จระดับโลก แท้จริงแล้วเรื่องนี้ใช้ได้กับทุกคน วันนี้เราจะมาไขเคล็ดลับหลักการ 5 ข้อที่ย่อยให้เข้าง่าย และนำไปใช้งานได้ทันที เพื่อให้เราได้ในสิ่งที่ต้องการ หลักการจินตนาการนำไปใช้ได้หลายด้าน อาทิ การงาน การเรียน ความสัมพันธ์ สุขภาพ และการเงิน ดำเนินรายการโดย ผศ. ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ (ดร.หนุ่ม HIGH10) และคุณปวิชญา มูลทานิช (DJ จุ้งจา)