Happy Life Happy R.I.C.H. by HIGH10 EP.13

Happy Life Happy R.I.C.H. by HIGH10 EP.13
“Sandwich Feedback สุดยอดเทคนิคการแนะนำผู้อื่นให้คล้อยตาม”
เมื่อเราต้องการให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือวิธีการทำงาน หลายครั้งเมื่อเราพูดออกไปจะทำให้เขาไม่พอใจได้ แล้วเราควรจะพูดอย่างไรที่จะทำให้เขารู้สึกพอใจ และรู้สึกด้วยว่าเราหวังดีกับเขา สิ่งนี้เกิดขึ้นได้เมื่อเราใช้เทคนิค Sandwich Feedback ดำเนินรายการโดย ผศ. ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ (ดร.หนุ่ม HIGH10) และคุณปวิชญา มูลทานิช (DJ จุ้งจา)