.

ติดต่อ Co Working เชียงใหม่

Facebook: Hakone Cafe / Chat Facebook / โทร 083-683-7207

Co Working

Co Working 2

  • รองรับจำนวนคน: 5-10 คน
  • บริการ: สั่งอาหารและเครื่องดื่ม 750 บาทขึ้นไป ฟรี 3 ชั่วโมง ชั่วโมงต่อไปชั่วโมง 150 บาท ราคาค่าห้อง 8 ชั่วโมงต่อวัน 1,200 บาท (เฉพาะค่าห้อง)
  • ภายในห้องมี: White board, T.V สาย HDMI