เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อย่างเป็นทางการของ “สมาคม อสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่”