สัมภาษณ์สด พบเจอกันแบบตัวเป็นๆ กับ “ออดี้…หน้ากากวัว”