พิธีมอบกล้องตรวจจับความเร็ว 13 พฤศจิกายน 2561 ณ เทศบาลอำเภอจอมทอง