“กลยุทธ์การโค้ชจุดแข็งทีม เพื่อประสิทธิภาพและความผาสุข”

***องค์กรที่มีวัฒนธรรมในการใช้จุดแข็งจะ

– ช่วยสร้างแรงจูงใจให้พนักงานสร้างผลงานที่มีคุณภาพเป็นเลิศ
โดยการส่งเสริมให้พนักงานได้ทำงานในวิถีทางที่เขาทำได้ดีที่สุด
– ทำให้พนักงานรู้สึกผูกพันกับงาน และลาออกจากงานน้อยลง
– ทำให้องค์กรมีผลกำไรและผลผลิตที่สูงขึ้น

By โค้ชต้อม

———————————————————————-

สถานีวิทยุเชียงใหม่ 96.75 love ok click
สถานีเพลงรักของคนเชียงใหม่