CHECK-LIST : 5 เรื่องฮิต สมุนไพรและโรคเบาหวาน จริงหรือ ?

ชัวร์ก่อนแชร์ CHECK-LIST : 5 เรื่องฮิต สมุนไพรและโรคเบาหวาน จริงหรือ ?
26 ก.ค. 66 – บนโซเชียลมีการแชร์เกี่ยวกับสมุนไพรและโรคเบาหวานเอาไว้มากมาย ทั้ง ใบยี่หร่า ช่วยรักษาแผลเบาหวาน และการดื่มน้ำรากใบเตยช่วยให้เบาหวานหายขาดใน 5 วัน ได้ ?!
🎯 ตรวจสอบกับ
ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว
หัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
รศ.พญ.ทิพาพร ธาระวานิช
ผู้ช่วยเลขาธิการ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ
อ.นพ.สฤษฏ์พัฒน์ ออรพินท์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.ดร.ภญ.อรุณพร อิฐรัตน์
ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยแพทย์แผนไทยประยุกต์
รศ.ดร.ภญ. ศวิตา จิวจินดา
ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.กิตณา แมคึเน็น
อาจารย์ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
🔎 ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดย พีรพล อนุตรโสตถิ์
#ชัวร์ก่อนแชร์ #sureandshare
—————————————————–
🎯 หากได้รับอะไรมา อย่าเพิ่งแชร์ต่อ ส่งมาตรวจสอบกับ “ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์” 🎯
LINE | @SureAndShare หรือคลิก http://line.me/ti/p/%40sureandshare
FB | https://www.facebook.com/SureAndShare
Twitter | https://www.twitter.com/SureAndShare
IG | https://instagram.com/SureAndShare
Website | http://www.xn--12crb3d5bdx4c6a7myc2bh.com/
TikTok | https://www.tiktok.com/@sureandshare
ข่าวค่ำ | สำนักข่าวไทย อสมท | ช่อง 9 MCOT HD เลข 30 | http://www.tnamcot.com