3 เดือนที่ผ่านมา..ทั่วโลกเผชิญกับโรค COVID-19

3 เดือนที่ผ่านมา..ทั่วโลกเผชิญกับโรคCOVID-19 หรือโรคอุบัติใหม่ พบผู้เสียชีวิตมากกว่า 1 แสนราย และทวีปยุโรปมีผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับหนึ่ง 🚩

ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคCOVID-19 มากกว่า 40 ราย …ในจำนวนผู้เสียชีวิต พบว่า มีโรคความดันโลหิตสูงร่วมด้วย 🤧

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงต้องหมั่นดูแลสุขภาพตัวเองอย่างเคร่งครัด ทำจิตใจให้ผ่อนคลาย และสามารถปฏิบัติตัวตามข้อแนะนำและการป้องกันที่ถูกต้องได้ 👋

ดูแลสุขภาพและดูแลคนที่รักอย่างสม่ำเสมอ ♥️