เชิญชวนส่งภาพถ่าย “มุมมองผู้ป่วย”

เชิญชวนส่งภาพถ่าย “มุมมองผู้ป่วย” 📸
ร่วมจัดแสดงในนิทรรศการชุมชนกรุณาภาคเหนือ
วันที่ 10 – 12 ก.พ. 66 ณ โหล่งฮิมคาว จ.เชียงใหม่
.
ภาพถ่ายสะท้อนมุมมองของผู้ป่วยติดเตียง ผู้เจ็บป่วยระยะสุดท้าย 💊💉 กิจกรรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ที่ทำให้สังคมเข้าใจชีวิตและโลกของผู้ป่วยมากขึ้น ❤️
.
➡️ เปิดรับภาพตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 ก.พ. 66
อ่านรายละเอียดกิจกรรมและส่งภาพถ่ายที่🔹https://shorturl.asia/zH2G4