📌📌เชิญร่วมงาน วันคุ้มครองผู้บริโภค ในขัวข้อ “ผู้บริโภคยุคใหม่ ใส่ใจเท่าทันสื่อ”

📌📌เชิญร่วมงาน วันคุ้มครองผู้บริโภค
ในขัวข้อ “ผู้บริโภคยุคใหม่ ใส่ใจเท่าทันสื่อ”

ในวันอังคารที่ 30 เมษายนนี้ 14.00-19.00 น.
📍ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเมญา ไลฟ์สไตล์ ชอปปิ้ง เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
#วันคุ้มครองผู้บริโภค #เมญ่า #กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ #อย