🌱โครงการธรรมชาติปลอดภัย🌱 “สูตรสำเร็จ ต้นแบบชุมชนยั่งยืน” หรือ “PowerPoint มีชีวิต”

🌱โครงการธรรมชาติปลอดภัย🌱
“สูตรสำเร็จ ต้นแบบชุมชนยั่งยืน” หรือ “PowerPoint มีชีวิต”
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม : แม่ปาน-สันเกี๋ยง

🌾🌾ภายใต้โครงการธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม: แม่ปาน-สันเกี๋ยง โมเดล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ โครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ (บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด) และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยแม่ปาน-สันเกี๋ยง จัดงานเปิดตัว “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยแม่ปาน-สันเกี๋ยง”
🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏
แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ เพราะน้ำคือชีวิต คือจุดกำเนิดของทุกสิ่งในวิสาหกิจชุมชน การสร้างฝายชะลอน้ำ “ฝายมีชีวิต” ตามแนว #พระราชดำริ ก็เป็นหนึ่งในวิธีแก้ไขปัญหาและดูแลแหล่งน้ำ เพราะการสร้างฝายชะลอน้ำ ก็เพื่อบริหารจัดการน้ำใช้ทางการเกษตร ใช้ทำการเกษตรบริเวณใกล้เคียงได้ตลอดทั้งปี

🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧

เก็บกักน้ำ สร้างความชุ่มชื้นในบริเวณฝายและพื้นที่เหนือฝาย เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นแหล่งอาหารของชาวบ้าน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอำเภอแม่แจ่มกว่า 400 ครัวเรือน ที่สำคัญเป็นการดูแล รักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของอำเภอแม่แจ่ม
🌧💦🌈🌏🌱🌾🌻🌧💦🌈🌏🌱🌾🌻

#โครงการธรรมชาติปลอดภัย #แม่แจ่ม #แม่ปาน #สันเกี๋ยง

👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑
#loveแต๊แต๊
#9675เชียงใหม่
#Loveokclick
#สถานีวิทยุเชียงใหม่
#สถานีเพลงรักของคนเชียงใหม่ #Loveokclick9675
#วิทยุออนไลน์เชียงใหม่ #สถานีเพลงเก่า90
#ออกอากาศภาพและเสียงLED
#สี่แยกหนองหอย #เชียงใหม่

💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓
Website : www.loveokcmi.com
Mail:oknews9675@gmail.com
◀️www.youtube.com/…/UCmDftjsBVCDZi…/videos
☎️053-016348,053-111712
📍236/107 อาคารคลิกวันสเตชั่น แยกหนองหอย หมู่ 6 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000