🌎💚 งานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 💚🌎 “ผู้บริโภคยุคใหม่ ใส่ใจเท่าทันสื่อ เช็ค ชัวร์ ใช้ แชร์” ประจำปี 2562 วันที่ 30 เมษายน 2562

🌎💚 งานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 💚🌎

“ผู้บริโภคยุคใหม่ ใส่ใจเท่าทันสื่อ เช็ค ชัวร์ ใช้ แชร์”

ประจำปี 2562 วันที่ 30 เมษายน 2562
ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์

เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ #ประชาชนชาวเชียงใหม่ มีความรู้ในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐาน
❌ไม่หลงเชื่อโฆษณาโอ้อวดหลอกลวง
⭕️ตระหนักและตื่นตัวในสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภคที่จะปกป้องและคุ้มครองสิทธิของตนในฐานะผู้ใช้สินค้าและบริการต่างๆ
✨⭐️ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบโล่เกียรติคุณ ให้กับสถานีวิทยุดีเด่น 5 แห่งได้แก่
❤️1. สถานีวิทยุกระจายเสียง LOVE OK CLICK STATION เอฟเอ็ม 96.75 เมกกะเฮิรตซ์
💚2. สถานีวิทยุกระจายเสียงคนเมืองเหนือ เอฟเอ็ม 88.50 เมกกะเฮิรตซ์
💙3. สถานีวิทยุกระจายเสียง จีเอฟเอ็ม 99 โป่งบัวบาน เอฟเอ็ม 99.00 เมกกะเฮิรตซ์
💜4.สถานีวิทยุกระจายเสียงบ้านเอื้ออาทรสันกำแพง เอฟเอ็ม 107.00 เมกกะเฮิรตซ์
💛5. สถานีวิทยุกระจายเสียง 94 สบายเรดิโอ เอฟเอ็ม 94.00 เมกกะเฮิรตซ์

และมอบโล่เกียรติคุณแก่หน่วยงานภาคประชาชนทำคุณประโยชน์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพได้แก่ มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ สำนักงานภาคเหนือ

ภายในงานมีประชาชนเข้าร่วมงานประมาณ 150คน
ซึ่งได้รับความรู้สาระต่างๆจากนิทรรศการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค #เครือข่ายอย.น้อย #โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เครือข่าย #ชมรมผู้ประกอบการสถานีวิทยุกระจายเสียงเขต9เชียงใหม่ การเสวนาบนเวที การแสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตรี และรางวัลตอบ

📌📌หากพบเห็นหรือตกเป็นผู้เสียหายจากการใช้สินค้าและบริการไม่เป็นธรรม มีเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ
📞 โทรสายด่วน อย. 1556

👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑

#สถานีวิทยุเชียงใหม่
#สถานีเพลงรักของคนเชียงใหม่ #Loveokclick9675
#วิทยุออนไลน์เชียงใหม่
#ออกอากาศภาพและเสียงLED