ไทย ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม !!

ไทย ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม !!
ยอดรวม 3,037 ราย วันนี้ติดเชื้อ😷เพิ่ม 0 ราย
และมีเสียชีวิต😭เพิ่ม 0 ราย

😋 [รักษาหายแล้ว 2,910ราย]
😰 [เสียชีวิตรวม 56 ราย]

📱ข้อมูลจาก http://covid19.th-stat.com/
และ https://covid19.moph.go.th/

#โควิด19 #Covid19 #กระทรวงสาธารณสุข
#Loveokclick #เชียงใหม่
#สถานีวิทยุเชียงใหม่