โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ไชนีส เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็ก

🧘🤾‍♀️โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ไชนีส เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็ก🤸🤼‍♀️
👉3 ภาษาในทุกวันที่เด็กจะได้รับ👈
💥ภาษาไทย
💥ภาษาจีน
💥ภาษาอักฤษ
✏️📗รวมไปถึงกิจกรรมการเรียนการสอนที่ล้วนใช้แต่ครูที่ชำนาญเฉพาะด้านมาดูแลในตลอดที่เด็กอยู่ที่โรงเรียน
👇ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่่👇
☎️053 111 986
🏣โรงเรียนเชียงใหม่ไชนีส🏣
228/1 หมู่ 3 ต.สันนาเม็ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50210