โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดงานวันเบาหวานโลก “เบาหวานกับครอบครัว ” The Family and Diabetes

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดงานวันเบาหวานโลก “เบาหวานกับครอบครัว ” The Family and Diabetes 💗💗

นพ.ธวัชชัย ตัณสถิตย์ กรรมการบริหาร ทีมองค์กรพยาบาลโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดงาน วันเบาหวานโลก “เบาหวานกับครอบครัว ” The Family and Diabetes

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก พญ.วิภาวรรณ ฉันทพานิชย์ อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้ความรู้ ข้อมูลสุขภาพ ร่วมเสวนาเรื่อง “การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน” พร้อมด้วย นพ.ธวัชชัย ตัณสถิตย์ กรรมการบริหาร , คุณเกษร คำดี หัวหน้าแผนกไตเทียม รพ.เชียงใหม่ ราม และ คุณวงศ์พรรณ์ จิระเอกวัฒน์ แขกรับเชิญร่วมแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการรักษาโรคเบาหวาน

ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์กายภาพบำบัด เชียงใหม่ ราม คอมเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
.
#อบอุ่นเชี่ยวชาญ
#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
#วันเบาหวานโลก