โครงการโฆษณาสีขาวเพื่อชาวเชียงใหม่ 🗣🗣

#โครงการโฆษณาสีขาวเพื่อชาวเชียงใหม่ 🗣🗣
📻🎙 นำร่อง 5 สถานี ได้แก่
1.สถานีวิทยุ Love ok click FM 96.75 MHz อ.เมือง
2.สถานีวิทยุ GFM99.00MHzโป่งบัวบานอ.พร้าว
3. สถานีวิทยุ บ้านเอื้ออาทรสันกำแพง อ.สันกำแพง FM107.00MHz
4สถานีวิทยุ สบายเรดิโอ FM94.00MHz อ.ดอยสะเก็ด
5สถานีวิทยุ คนเมืองฝาง FM88.50MHz อ.ฝาง
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
ร่วมกับ #สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผลิตรายการเพื่อออกอากาศรูปแบบ On air On line On ground เพื่อเข้าถึงกลุ่มคนฟัง กลุ่ม #ผู้บริโภค ให้ตระหนักถึงการดำเนินชีวิตในปัจจุบันที่ต้องข้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยา อาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคทุกชนิดดังนั้นในฐานะสื่อมวลชนจึงมีส่วนสำคัญในการแนะแนวทางการปฏิบัติตนเลือกสรรค์สิ่งดีๆเพื่อ #ความปลอดภัย ในการใช้ชีวิตของยุคปัจจุบันซึ่งทั้ง 5สถานีจึงได้ร่วมผลิตรายการสาระดีๆสามารถติดตามได้ค่ะ

#สสจ #เชียงใหม่
👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑
#9675เชียงใหม่
#Loveokclick
#สถานีวิทยุเชียงใหม่
#สถานีเพลงรักของคนเชียงใหม่ #Loveokclick9675
#วิทยุออนไลน์เชียงใหม่ #สถานีเพลงเก่า90
#ออกอากาศภาพและเสียงLED
#สี่แยกหนองหอย #เชียงใหม่

💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓
Website : www.loveokcmi.com
Mail:oknews9675@gmail.com
◀️www.youtube.com/…/UCmDftjsBVCDZi…/videos
☎️053-016348,053-111712
📍236/107 อาคารคลิกวันสเตชั่น แยกหนองหอย หมู่ 6 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000