โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูยางนา ถ.เชียงใหม่-ลำพูน วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

🌳🍃โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูยางนา🍃🌳
ถ.เชียงใหม่-ลำพูน วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ณ ลานวัดสารภี ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามร่มรื่นของต้นยางนาตลอดแนว ถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และภาคีเครือข่าย 13 องค์กร ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันฟื้นฟูเยียวยาสุขภาพของต้นยางนา 300 ต้น

พัฒนามาตราฐานด้านการดูแลต้นไม้ด้วยศาสตร์รุกขกรรม เพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่พื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทย เกิดเป็นโมเดลระบบบริหารจัดการต้นไม้ในเมือง โดยช่วงท้ายของพิธีเปิดได้มีการสาธิตการตัดแต่งต้นยางนาด้วยรุกขกร เพื่อนำมาร่วมกับทุนเดิมของภาครัฐ ในการฟื้นฟูสุขภาพของต้นไม้อย่างยั่งยืนและปลอดภัย ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 2 ปี

💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗
#Loveokclick9675
#วิทยุออนไลน์เชียงใหม่ #สถานีเพลงเก่า90
#ออกอากาศภาพและเสียงLED
#สี่แยกหนองหอย
——————————————
Website : www.loveokclick.com
E-mail :oknews9675@gmail.com
Tel : 053-111712
📍 236/107 อาคารคลิกวันสเตชั่น(สี่แยกหนองหอย) หมู่ 6 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000