แนวทางปฏิบัติประเพณีสงกรานต์จากกระทรวงวัฒนธรรม

แนวทางปฏิบัติประเพณีสงกรานต์จากกระทรวงวัฒนธรรม
.
เนื่องจากปัจจุบันการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีการขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น ประกอบกับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พบว่าผู้สูงอายุมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ง่าย และเริ่มมีแนวโน้มการติดเชื้อของบุคคลในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลประเพณีสงกรานต์ กระทรวงวัฒนธรรมจึงออก 5 แนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
.
#สงกรานต์ #ฝ่าวิกฤตโควิด19 #โควิด19 #COVID19