เอกชน เสนอ บิ๊กตู่ อุ้มแรงงาน 33 ล้านคน เยียวยา 5 พัน วงเงิน 5 แสนล้าน

🎯 เอกชน เสนอ บิ๊กตู่ อุ้มแรงงาน 33 ล้านคน
เยียวยา 5 พัน วงเงิน 5 แสนล้าน

👉 วันที่ 3 พ.ค. นายโอกาส เตพละกุล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จ.ฉะเชิงเทรา (อีอีซี) และอดีตประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

👉 ได้ยื่นหนังสือข้อเสนอภาคเอกชนใน จ.ฉะเชิงเทรา ถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านนายสุภรณ์ อัตภาวงศ์ กรรมการผู้ช่วยรมต.ประจำสำนักนายกฯ ฝ่ายการเมือง นำเสนอมาตรการช่วยเหลือช่วงวิกฤติโควิด-19 โดยจ่ายเงิน 5 พันบาท เยียวยาประชาชนทุกคน ที่อยู่ในทะเบียนบ้าน อายุระหว่าง 18-60 ปี ที่อยู่ในวัยทำงาน เป็นระยะเวลา 3 เดือน อย่างเสมอภาค

👉 โดยโอนผ่านพร้อมเพย์ หรือเลขบัญชีธนาคาร ยกเว้นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการเมือง รวมมีผู้มีสิทธิ์ได้รับการเยียวยา 33,604,000 คน รวมเป็นเงินกว่า 5 แสนล้านบาท

👉 นอกจากนี้ เสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคธุรกิจ ทั้งเลื่อนสัญญาเงินกู้ ทั้งสัญญาระระสั้นและยาว แก่ผู้ประกอบการ 1 ปี และพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 1 ปี เพิ่มวงเงินกู้ซอฟต์โลน แก่ผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้นในอัตราดอกเบี้ยต่ำ หรือปลอดดอกเบี้ย คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า และน้ำประปา แก่ผู้ประกอบการทุกรายทั่วประเทศ” นายโอกาส กล่าว