เปิดเมืองให้ปลอดโรค แบบ “ช่างอยากตัด ต้องได้ตัด” 🙂✂️