เปิดสภาผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ | ครั้งที่1/2565

เปิดสภาผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ | ครั้งที่1/2565
🙌 ชาวเชียงใหม่ช่วยกัน เฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตรายและโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย
28 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมมูลนิธิพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ สำนักงานภาคเหนือ
กล่าวเปิดงานโดย นางมลวิภา ศิริโหราชัย ประธานสภาผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่
นางลำดวน มหาวัน หัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่สรุปประเด็นเรื่อง ชาวเชียงใหม่ช่วยกัน เฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตรายและโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย
ให้หน่วยงาน,ภาควิชาการ, สำนักงานอาหารและยา,คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้ข้อมูล ตอบตำถาม ข้อเสนอแนะ
พร้อมหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา
สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ : https://www.facebook.com/chiangmaicpc/videos/357952529639930
หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่ สภาองค์กรของผู้บริโภค
#หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภค