เตือนภัย ไข้เลือดออกระบาด กรมควบคุมโรค พบผู้ป่วยไข้เลือดออกทั่วประเทศกว่า 13,006 ราย

📣 เตือนภัย ❗ #ไข้เลือดออกระบาด 🦟

กรมควบคุมโรค พบผู้ป่วยไข้เลือดออกทั่วประเทศกว่า 13,006 ราย #เสียชีวิตแล้วกว่า 10 ราย

📌 ภาคที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ให้ประชาชนตรวจสอบภาชนะ ไม่ให้มีน้ำขัง เพื่อไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และหากพบว่าตนเองมีไข้สูง ปวดเมื่อย มีจุดตามตัว ให้รีบไปพบแพทย์ทันที