เช็คสถานะรับสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร

📌เช็คสถานะรับสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร
กลุ่มที่ 1 เกษตรกร ปรับปรุงข้อมูล ปี 2562/2563 ภายใน วันที่ 30 เมษายน 2563
กลุ่มที่ 2 เกษตรกร ปรับปรุงข้อมูลปลูกพืช ระหว่าง วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563
เช็คสิทธิ์ ได้ที่เว็บไซต์ https://www.moac.go.th/