“อุ่นรัก อิ่มใจ อุ่นไอ จากแม่”

ทำดีเพื่อแม่กับกิจกรรม “อุ่นรัก อิ่มใจ อุ่นไอ จากแม่” อุ่นไอจากแม่เราสู่น้องๆบ้านเด็กกำพร้า อุ่นไอรักจากแฟนรายการสู่น้องๆบ้านเด็กกำพร้า อุ่นไอรักจากเราสู่น้องๆ เพื่อส่งพลังไออุ่นให้น้องๆมีพลัง เป็นคนดีของสังคม สร้างสรรสังคมดีๆร่วมกัน…

ขอบคุณกับทีมงาน love ok click 9675 @ChiangMai station ที่เป็นสะพานบุญสิ่งที่ทุกคนตั้งใจทำย่อมทำให้ทุกคนประสบแต่ความสุขและความสำเร็จแน่นอน สิ่งที่เราจะทำดีด้วยกัน ขอให้ส่งผลให้แม่ของเราๆท่านๆ มีสุขภาพแข็งแรงด้วยเทอญ Love Mom 

#ทำดีเพื่อแม่
#9675Station Chiang Mai