อัพเดทยอดประจำวันที่ 9 เมษายน 63

📆อัพเดทยอดประจำวันที่ 9 เมษายน 63

ยอดรวม 2,423 ราย วันนี้ติดเชื้อ😷เพิ่ม 54 ราย
และมีเสียชีวิต😭เพิ่ม 2 ราย

😋 [รักษาหายแล้ว 940 ราย]
😰 [เสียชีวิตรวม 32 ราย]

📱ข้อมูลจาก http://covid19.th-stat.com/
และ https://covid19.moph.go.th/

#โควิด19 #Covid19 #กระทรวงสาธารณสุข
#Loveokclick #เชียงใหม่
#สถานีวิทยุเชียงใหม่