ออกไปแตะขอบฟ้า By Sport Maximize

สถานีวิทยุเชียงใหม่ love ok click สถานีเพลงรักของคนเชียงใหม่
ออกไปแตะขอบฟ้า By Sport Maximize

#Sportmaximizecm
#LoveOKClickStation
#สถานีเพลงรักของคนเชียงใหม่