ออกประกาศปิดสถานที่ ‼️ และห้ามบุคคลใดเข้าไปทำกิจกรรมในพื้นที่ เพิ่มเติม

จังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศปิดสถานที่ ‼️
และห้ามบุคคลใดเข้าไปทำกิจกรรมในพื้นที่ เพิ่มเติม

👉ขยายระยะเวลาในการบังคับใช้คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
.
ออกไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

#COVID19
#เชียงใหม่ต้านภัยโควิด19
#socialdistancing #savechiangmai
#อยุ่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ