หน้าฝนนี้ ชวนประชาชนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

🌧 หน้าฝนนี้ ชวนประชาชนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จะช่วยลดการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะแทรกซ้อน โดยเฉพาะ 7 กลุ่มเสี่ยง

#วัคซีนคู่สู้หน้าฝน #โควิด #ไข้หวัดใหญ่