ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา

ท่านธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
“ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์”
ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จ.เชียงใหม่ เร่งฟื้นประชากรสัตว์ป่า และสร้างสมดุลของระบบนิเวศ (18 มิ.ย.2562)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กล่าวว่า พื้นที่ปล่อยสัตว์ป่าทั้ง 2 จุดซึ่งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา เป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่มีสภาพสมบูรณ์ มีปัจจัยแวดล้อมที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตและเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์ป่า
ตลอดจนได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากโครงการธรรมชาติปลอดภัย #เครือเจริญโภคภัณฑ์ และภาคเอกชนในพื้นที่อาทิ ชมรมผู้ประกอบการท่าเรือเรือนแพเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล บริษัทห้างร้านต่างๆ ในอำเภอพร้าว ร้อยตรีสมบัติ บัญชาเมฆหรือ #บัวขาวบัญชาเมฆ เป็นต้น

ทั้งนี้ #อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในพื้นที่อนุรักษ์ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ดำเนินการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ โดยกิจกรรมปล่อยสัตว์ป่าครั้งนี้ จะดำเนินการใน 2 จุด รวมสัตว์ป่าทั้งหมด 9 ชนิด จำนวน 636 ตัว

📌📌จุดที่ 1 บริเวณวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 ชนิด 250 ตัว ได้แก่ นกปรอดหัวโขน 42 ตัว นกยูงไทย 4 ตัว ไก่ฟ้าหลังขาว 100 ตัว ไก่ป่าตุ้มหูแดง 100 ตัว เก้ง 4 ตัว

📌📌จุดที่ 2 บริเวณผาช่อ เหนือเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 8 ชนิด 386 ตัว ได้แก่ เนื้อทราย 20 ตัว , กวางป่า 2 ตัว , ละองละมั่งพันธุ์พม่า 4 ตัว , เก้ง 2 ตัว , นกยูง 2 ตัว , ไก่ฟ้าหลังขาว 220 ตัว , ไก่ป่าตุ้มหูแดง 130 ตัว , อีเห็นข้างลาย 6 ตัว

นายสมหวัง เรืองนิวัตศัย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เปิดเผยว่า ตามนโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช มีแผนที่จะดำเนินการในพื้นที่อนุรักษ์ 11 แห่ง ปล่อยสัตว์ป่า 32 ชนิด จำนวน 4,046

คาดว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นจะสามารถเพิ่มประชากรสัตว์ป่า และสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาได้อย่างสัมฤทธิ์ผลที่ตั้งไว้
Facebook : ธรรมชาติปลอดภัย
#ธรรมชาติปลอดภัย
#โครงการธรรมชาติปลอดภัยเครือเจริญโภคภัณฑ์
#โครงการส่งสัตว์ป่าคืนวนาเพื่อป่าที่สมบูรณ์
#safethainature
#CPP
#เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
#วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล