ส่งต่อความห่วงใยจากใจถึงใจ เราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกัน

ส่งต่อความห่วงใยจากใจถึงใจ เราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกัน
ขอบคุณการสนับสนุนจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงจังหวัดเชียงใหม่
ขอบคุณอุปกรณ์การทำ Face shield จาก หยก อินเตอร์เทรดเชียงใหม่
ขอบคุณผู้ฟังจิตอาสาจาก Love Ok Click 96.75 และผู้มาใช้บริการ Hakone Cafe CM ที่มาร่วมทำ Face shield

#Loveokclick9675 #สาธารณสุขเชียงใหม่
#เครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุเชียงใหม่
#หยกอินเตอร์เทรด #Hakonecafecm